29.9 C
Vung Tau
Chủ Nhật, Tháng Tư 14, 2024

Share key active windows 7, windows 8/8.1, windows 10

Share Key active Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10, Windows 11 sưu tầm và update mỗi ngày. [Update 29/06/2022]

Windows là gì?

Windows (đôi lúc được gọi với cái tên Microsoft Windows) là tên của một hệ điều hành dựa trên giao diện người dùng đồ hoạ được phát triển và được phân phối bởi Microsoft. Nó bao gồm một vài các dòng hệ điều hành, mỗi trong số đó phục vụ một phần nhất định của ngành công nghiệp máy tính.

Phiên bản Windows đầu tiên được nghiên cứu từ năm 1981 như một bản mở rộng của nền tảng MS-DOS nhằm cạnh tranh với hệ điều hành của đối thủ Apple. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển với nhiều phiên bản khác nhau, Windows đã dần trở nên phổ biến, nắm giữ hơn 90% thị phần trong thị trường máy tính cá nhân thế giới.

Share key active windows 7, windows 8/8.1, windows 10

KEY ACTIVE WINDOWS 7

Key: BVP2M-JP99V-W4MR7-3WW6B-GKMF6
Description: Windows 7 SP1 Professional Retail
Sub Type: X16-95498
Error Code: Online Key
Time: 13:51:02 29/06/2022 (GMT+7)

Key: BB984-D8JY4-RFP6W-33RWT-QMMQF
Description: Windows 7 SP1 Professional Retail
Sub Type: X16-95498
Error Code: Online Key
Time: 13:51:02 29/06/2022 (GMT+7)

Key: 7KBXW-FQ634-6XWJH-VH7HX-3WKDW
Description: Windows 7 SP1 Professional Retail
Sub Type: X16-95498
Error Code: Online Key
Time: 13:51:02 29/06/2022 (GMT+7)

Key: C4T2H-H288H-74HD9-JBC9C-3KBQV
Description: Windows 7 SP1 Professional Retail
Sub Type: X16-95498
Error Code: Online Key
Time: 13:50:43 29/06/2022 (GMT+7)

Key: FG8KK-XTG94-4MCT6-F78KW-VDP3J
Description: Windows 7 SP1 Professional Retail
Sub Type: X16-95498
Error Code: Online Key
Time: 13:50:43 29/06/2022 (GMT+7)

Key: 22G7V-788YV-9D3D7-CRDD2-CPYHR
Description: Windows 7 SP1 Professional Retail
Sub Type: X16-95498
Error Code: Online Key
Time: 13:50:43 29/06/2022 (GMT+7)

Key: MF8Q9-3X77W-CQCRW-JJBM8-HRXYR
Description: Windows 7 SP1 Professional Retail
Sub Type: X16-95498
Error Code: Online Key
Time: 13:50:42 29/06/2022 (GMT+7)

Key: 89J47-VKDRX-J8VJJ-VY3DW-9JFWT
Description: Windows 7 SP1 Professional Retail
Sub Type: X16-95498
Error Code: Online Key
Time: 13:50:25 29/06/2022 (GMT+7)

Key: 7W3RM-XBDPT-G3WK4-VDCYG-Q7HKW
Description: Windows 7 SP1 Professional Retail
Sub Type: X16-95498
Error Code: Online Key
Time: 13:50:24 29/06/2022 (GMT+7)

Key: Q7YFF-FKBC2-68R7B-CT4HX-T9F2R
Description: Windows 7 SP1 Professional Retail
Sub Type: X16-95498
Error Code: Online Key
Time: 13:50:24 29/06/2022 (GMT+7)

Key: CYTB7-974XM-HCVQX-PV8V8-FGQCC
Description: Windows 7 SP1 Professional Retail
Sub Type: X16-95498
Error Code: Online Key
Time: 13:50:24 29/06/2022 (GMT+7)

Key: BH2BQ-4KXWK-FQ44C-FMBQX-48KQ2
Description: Windows 7 SP1 Professional Retail
Sub Type: X16-95498
Error Code: Online Key
Time: 13:50:03 29/06/2022 (GMT+7)

Key: 84MD9-6M4HX-XQ9MW-FKF6M-QBTFH
Description: Windows 7 SP1 Professional Retail
Sub Type: X16-95498
Error Code: Online Key
Time: 13:50:02 29/06/2022 (GMT+7)

Key: BTQKH-DY8H2-YTDGC-2B8QC-6MQ9H
Description: Windows 7 SP1 Professional Retail
Sub Type: X16-95498
Error Code: Online Key
Time: 13:50:02 29/06/2022 (GMT+7)

Key: TCMJV-7JQC3-DRDJV-H6W27-MDJ67
Description: Windows 7 SP1 Professional Retail
Sub Type: X16-95498
Error Code: Online Key
Time: 13:50:02 29/06/2022 (GMT+7)

Key: 6VV3F-TKJKY-RPKBX-JRP3M-MGYR6
Description: Windows 7 SP1 Professional Retail
Sub Type: X16-95498
Error Code: 0xC004C008
Time: 13:49:39 29/06/2022 (GMT+7)

Key: Q3PPG-TXWDF-JJ42P-MB3PT-2YQGY
Description: Windows 7 All Volume Editions Volume:M
Sub Type: X15-39122
Activation Count: 0
Error Code: Get Web
Time: 13:28:00 29/06/2022 (GMT+7)

Key: J9X8H-WT26F-XFG9D-3T88X-CPK24
Description: Windows 7 All Volume Editions Volume:M
Sub Type: X15-39097
Activation Count: 0
Error Code: Get Web
Time: 13:27:59 29/06/2022 (GMT+7)

Key: 6WGFH-C6J8G-XQRW6-XKTCM-436MK
Description: Windows 7 SP1 Professional Retail
Sub Type: X16-95504
Error Code: 0xC004C008
Time: 13:27:53 29/06/2022 (GMT+7)

Key: XHGTT-VVBX4-6YB86-QQR2V-K8B28
Description: Windows 7 SP1 Professional Retail
Sub Type: X16-95498
Error Code: Online Key
Time: 13:29:19 29/06/2022 (GMT+7)

Key: 6RVBH-8VCHK-WK28T-DXPTK-T64J6
Description: Windows 7 SP1 Professional Retail
Sub Type: X16-95498
Error Code: 0xC004C008
Time: 13:29:04 29/06/2022 (GMT+7)

Key: CWT8X-YFYHJ-KP9VX-QP3MR-D96V3
Description: Windows 7 SP1 Professional Retail
Sub Type: X16-95498
Error Code: 0xC004C008
Time: 13:29:04 29/06/2022 (GMT+7)

Key: GPJG2-4DHFX-WVVT4-HWHRC-GBMQ6
Description: Windows 7 SP1 Professional Retail
Sub Type: X16-95498
Error Code: 0xC004C008
Time: 13:29:04 29/06/2022 (GMT+7)

Key: 2MKCR-D7VBC-HCCM2-FFG6R-DGW82
Description: Windows 7 SP1 Ultimate Retail
Sub Type: X16-95496
Error Code: 0xC004C008
Time: 13:28:50 29/06/2022 (GMT+7)

Key: VRKMY-RMKKH-WJR6X-B2RTJ-77FRK
Description: Windows 7 SP1 Ultimate Retail
Sub Type: X16-95496
Error Code: 0xC004C008
Time: 13:28:07 29/06/2022 (GMT+7)

KEY ACTIVE WINDOWS 8/8.1

Key: J3NG2-9J9TF-J8K6P-VYXQM-3GJX2
Description: Win 8 RTM Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN Vol
Sub Type: X18-15523
Activation Count: 0
Error Code: Get Web
Time: 13:31:06 29/06/2022 (GMT+7)

Key: BCWRT-NRB8R-8XF6W-PFGDD-KKT7C
Description: Win 8 RTM Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN Vol
Sub Type: X18-15521
Activation Count: 0
Error Code: Get Web
Time: 13:31:06 29/06/2022 (GMT+7)

KEY ACTIVE WINDOWS 10

Key: FPB27-2CNM2-726P7-W38BJ-WB49M
Description: Win 10 RTM Professional Volume:MAK
Sub Type: [TH]X19-98798
Activation Count: 269
Time: 13:32:51 29/06/2022 (GMT+7)

Key: NYPGB-CYG3T-CYP9H-JFMFG-PDKRV
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]res-v3285
Error Code: 0xC004C008
Time: 13:32:50 29/06/2022 (GMT+7)

Key: TKR6D-TN72T-QRPG9-K2FDF-3DBQB
Description: Win 10 RTM Professional Volume:MAK
Sub Type: [TH]X19-98798
Activation Count: 385
Time: 13:32:50 29/06/2022 (GMT+7)

Key: 3KNQW-62MW8-BVYGJ-CHGDC-JB49M
Description: Win 10 RTM Professional Volume:MAK
Sub Type: [TH]X19-98798
Activation Count: 478
Time: 13:34:00 29/06/2022 (GMT+7)

Key: HHYXH-N4GP4-DHW4D-HGPGB-JK8XM
Description: Win 10 RTM Professional Volume:MAK
Sub Type: [TH]X19-98805
Activation Count: 2367
Time: 13:34:00 29/06/2022 (GMT+7)

Key: N98PX-F296P-R7VBB-FKWW8-CPQGY
Description: Win 10 RTM Professional Volume:MAK
Sub Type: [TH]X19-98800
Activation Count: 1021
Time: 13:34:00 29/06/2022 (GMT+7)

Key: NPYR8-X3CVD-4K297-9PG7B-3GPKM
Description: Win 10 RTM Professional Volume:MAK
Sub Type: [TH]X19-98798
Activation Count: 1267
Time: 13:34:00 29/06/2022 (GMT+7)

Key: XPMX3-NYRQJ-VKGQT-KYPWV-M4G6Y
Description: Win 10 RTM Professional Volume:MAK
Sub Type: [TH]X19-98798
Activation Count: 638
Time: 13:33:59 29/06/2022 (GMT+7)

Key: PB4RR-NBX7B-3YPCH-Y9KCG-CGYQB
Description: Win 10 RTM Professional Volume:MAK
Sub Type: [TH]X19-98798
Activation Count: 380
Time: 13:33:59 29/06/2022 (GMT+7)

Key: VXYM6-2N9PJ-TGXCF-3PQC7-GCQGY
Description: Win 10 RTM Professional Volume:MAK
Sub Type: [TH]X19-98798
Activation Count: 704
Time: 13:33:59 29/06/2022 (GMT+7)

Key: WKFQP-N47CJ-9M3CW-CBDCP-Q3WXM
Description: Win 10 RTM Professional Volume:MAK
Sub Type: [TH]X19-98798
Activation Count: 596
Time: 13:33:59 29/06/2022 (GMT+7)

Key: NWMD9-HG3TP-TRHH3-YXFCB-HT9R4
Description: Win 10 RTM Enterprise Volume:MAK
Sub Type: [TH]X19-98705
Activation Count: 707
Time: 13:34:49 29/06/2022 (GMT+7)

Key: YKN2G-323FY-RMMQT-96CPD-MDWWD
Description: Win 10 RTM Education Volume:MAK
Sub Type: [TH]X19-98671
Activation Count: 860
Time: 13:34:49 29/06/2022 (GMT+7)

KEY WINDOWS SERVER 2021

Key: N2DWQ-YW98C-8R9TH-38WBR-WFKB7
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub Type: [Fe]X22-39485
Error Code: 0xC004C008
Time: 13:36:16 29/06/2022 (GMT+7)

Key: BBK84-N7PRX-64684-P4G7V-FJVHB
Description: Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail
Sub Type: [Fe]X22-39497
Error Code: 0xC004C008
Time: 13:36:16 29/06/2022 (GMT+7)

KẾT.

Các bạn vui lòng tải đúng phiên bản Windows để việc active diễn ra suôn sẻ. Các key mình chia sẻ đa phần đều là key kích hoạt online. Trong quá trình kích hoạt key nào die vui lòng comment bài viết để mình xóa và cập nhật key khác.

Trường hợp chưa có key các bạn có thể dùng tool này để kích hoạt đỡ.
Key kích hoạt Office tại đây.

Cảm ơn các bạn đã xem bài.

Chuối
Chuối
Xin chào, mình là quản trị viên của Share4All , thích ăn và ngủ rồi báo :)) Iu mọi người nhiều lắm.

Bài Viết Liên Quan

5 BÌNH LUẬN

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

5 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
deyan
deyan
1 năm trước

thank you <3

truongcuong
truongcuong
1 năm trước

M6JHX-8NV9B-3XYHX-GQMTM-F9D8P bị blocked rồi bạn ơi

ẩn danh
ẩn danh
1 năm trước

Là người tốt, luôn mang đến niềm vui và hạnh phúc cho người khác. Chúc bạn và gia đình luôn hạnh phúc. trang web luôn tồn tại và phát triển

120Thành viênThích
- DONATE -spot_img

Mới Nhất

Don`t copy text!
5
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x